Jak możemy pomóc?

Rejestracja wykonawców
BETA by

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Dlaczego nie mogę odpowiedzieć na zapytanie?

Jeśli nie możesz odpowiedzieć na zapytanie, sprawdź, czy nie dostało już maksymalnej liczby ofert (na każde zapytanie może odpowiedzieć pięciu wykonawców).

Na poniższym zrzucie ekranu widać, że to zapytanie dostało tylko jedną ofertę (1 / 5). Oznacza to, że wciąż możesz wysłać swoją ofertę.

W przypadku gdy widać, że zapytanie dostało 5 / 5 ofert, oznacza to, że dostało maksymalną liczbę ofert.

odpowiadanie_na_ofert__1_na_5.PNG